2016-09-07

Wiadomości Kosmetyczne, Numer 6-7 2016