Regulamin płatności


I. Administrator strony


Strona Internetowa www.piekniejszezycie.pl jest prowadzona przez Fundację Piękniejsze Życie z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Fundacją”),  adres: ul. Widok 16 lokal 5,  00-023 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396125 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-03-18-871 REGON 145751811,

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.

2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do strony(?) Fundacji oraz serwisu PayU.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać za pośrednictwem form płatności aktualnie akceptowalnych przez operatora płatności  PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub poprzez  wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Piękniejsze Życie  : 53 1240 5918 1111 0010 4188 1597.

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl 

V. Przeznaczenie wpłat darowizn 

1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.piekniejszezycie.pl będą przeznaczane na działalność statutową Fundacji.

2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.piekniejszezycie.pl) nie podlegają zwrotom, zaś umowa darowizny staje się ważna z chwilą dokonania płatności, zgodnie z art. 890 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie www.piekniejszezycie.pl

2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny, a także wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązkach z zakresu rachunkowości oraz innych obowiązków publicznoprawnych.

3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.  Darczyńca może odmówić przekazania danych osobowych, lecz w takiej sytuacji nie będzie mógł dokonać darowizny na rzecz Fundacji.

4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu PayU.

5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.

6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w Polityce przetwarzania danych dostępnej pod linkiem:  http://www.piekniejszezycie.pl/polityka-prywatnosci-s261

VII. Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

2. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.piekniejszezycie.pl

 
DOŁĄCZ DO NAS

Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie, jeśli nie chcesz by były zapisywane na Twoim komputerze, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO), klauzula informacyjna dostępna jest tutaj

Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie piekniejszezycie.pl w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. Czyje dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane użytkowników serwisu PiękniejszeZycie.org, tj. dane zawarte w plikach cookies lub uzyskane za pośrednictwem formularza w zakładce: Kontakt);

Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych Pacjentek biorących udział w warsztatach - zapisy na warsztaty prowadzą wyłącznie pracownicy współpracujących z Fundacją szpitali

 

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Piękniejsze Życie, ul. Widok 16 lok. 5, 00-023 Warszawa

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach :

 • obsługi wiadomości przekazywanych nam poprzez formularz kontaktowy, każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a) RODO);
 • w celach marketingowych i analitycznych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, art., 6 ust, 1 lit. f) RODO).

 

4. Komu możemy przekazać dane?

Dane użytkowników serwisu piekniejszezycie.pl nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane użytkowników mogą być powierzone do przetwarzania dostawcom usług informatycznych realizowanych na rzecz Fundacji.

 

5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;
 • możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez Fundację którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   

W celu realizacji Twoich praw skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się tutaj

Dochowujemy staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych oraz realizujemy obowiązki wymagane przepisami prawa. Jeśli jednak będziesz zdania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo Fundacja będzie ich potrzebować do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, stwierdzenia ich nieaktualności przez Administratora, wygaśnięcia lub zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.

 

7. Profilowanie

Twoje dane mogą być profilowane w celu dostosowania treści strony internetowej do Twoich upodobań lub zainteresowań.

 

8. Więcej informacji?

Zależy nam by powierzone nam przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne i przechowywane zgodnie z prawem oraz wysokimi standardami ochrony danych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak chronimy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

 

FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY