Jak wykonać samodzielnie makijaż, Katarzyna Gruk.

Materiał stworzony z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych