Siła piękna w walce z chorobą: Podkreślenie oczu, Eryka Sokólska